Infochemistry@BGU

אינפוכימיה : תוכנית דו מחלקתית כימיה – סטטיסטיקה

ברוכים/ות הבאים/ות לסטודנטים ולסטודנטיות שהבינו שמדעי הנתונים הם המקצוע של המחר

מועמדים/ות יקרים/ות,  בעמוד זה מרוכזים כללי הרישום והמעבר לתוכנית החדשה שנפתחה. אני מקווה שהם עונים על כל השאלות, ובמידה ויש שאלות נוספות שלא נענו, ניתן לפנות אלי ישירות כראש התוכנית
ד״ר ברק עקביוב akabayov@bgu.ac.il

סטודנטים חדשים לתואר ראשון

סטודנטים שנה א’ שמתקבלים לאוניברסיטה לסטטיסטיקה יתקבלו באופן אוטומטי לכימיה

סטודנטים שסיימו שנה ראשונה במחלקה לכימיה ורוצים לעבור מסלול

מעבר מסלול אחרי תחילת הלימודים דורש רישום מחדש לאוניברסיטה על בסיס לימודים קודמים

ככלל, מעבר מסלול אחרי שנה מיועד לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים מעל 75 בלבד, אך רף כניסה זה יכול להשתנות משנה לשנה כתלות בביקוש ובמספר המקומות הפנויים

הסטודנטים שיתקבלו לתוכנית יוכלו לקבל פטור מהקורסים שעשו בשנה הראשונה במחלקה לכימיה (מספרי קורס שמתחילים ב- 204) שבהם יש להם ציון גבוה מ- 65. קורסי המתמטיקה בתוכנית הם ברמה גבוהה מרמת הקורסים הנדרשים במסגרת התוכנית החד מחלקתית לכימיה, ולכן ידרשו השלמות. על מנת לברר אלו השלמות נדרשות יש לפנות לרכזת הסטודנטים של התוכנית לסטטיסטיקה, הגב’ סמדר רייף smadarcora@bgu.ac.il

חשוב: את הפטור על בסיס לימודים קודמים יש לבקש בעת ההרשמה המחודשת לאוניברסיטה!

ההחלטה הסופית בנוגע לקבלה לתוכנית ולהכרה בקורסים קודמים במחלקה לכימיה תעשה על ידי ראש המסלול, ד”ר ברק עקביוב

%d bloggers like this: