Infochemistry@BGU

אינפוכימיה : תוכנית דו מחלקתית כימיה – סטטיסטיקה

ברוכים/ות הבאים/ות לסטודנטים ולסטודנטיות שהבינו שמדעי הנתונים הם המקצוע של המחר

מועמדים/ות יקרים/ות,  בעמוד זה מרוכזים כללי הרישום והמעבר לתוכנית החדשה שנפתחה. אני מקווה שהם עונים על כל השאלות, ובמידה ויש שאלות נוספות שלא נענו, ניתן לפנות אלי ישירות כראש התוכנית
ד״ר ברק עקביוב akabayov@bgu.ac.il

סטודנטים חדשים לתואר ראשון

סטודנטים שנה א’ שמתקבלים לאוניברסיטה לסטטיסטיקה יתקבלו באופן אוטומטי לכימיה

סטודנטים שסיימו שנה ראשונה במחלקה לכימיה ורוצים לעבור מסלול

הרישום למסלול דורש רישום מחדש לאוניברסיטה על בסיס לימודים קודמים. ניתן לבקש פטור מקורסים בתוכנית על סמך הלימודים הקודמים שלכם באוניברסיטה, אך יש לבקש פטור זה בעת ההרשמה. הסטודנטים שיתקבלו לתוכנית החדשה יהיו .מחויבים לשנתון שהיה בתוקף בשנת המעבר ויקבלו שנת חוזה מעודכנת

סטודנטים שסיימו את השנה הראשונה בתוכנית חד מחלקתית בכימיה בממוצע 75 ומעלה יוכלו להתקבל באופן אוטומטי למסלול, אך רף כניסה זה יכול להשתנות משנה לשנה כתלות בביקוש ובמספר המקומות הפנויים

קורסי המתמטיקה בתוכנית הם ברמה גבוהה מרמת הקורסים הנדרשים במסגרת התוכנית החד מחלקתית לכימיה, ולכן הכרה בקורסי המתמטיקה שנלמדו בשנה א’ מצד המחלקה לסטטיסטיקה תעשה על בסיס הציון בקורסים. כדי לקבל הכרה בקורסי המתמטיקה יש לפנות לרכזת הסטודנטים של התוכנית לסטטיסטיקה, הגב’ סמדר רייף:  smadarcora@bgu.ac.il

הסטודנטים שעוברים למסלול החדש יוכלו לקבל הכרה בקורסים הקודמים שלמדו במסגרת המחלקה לכימיה, אם ציוניהם בקורסים הם מעל 65

ההחלטה הסופית בנוגע לכניסה לתוכנית והכרה בקורסים קודמים במחלקה לכימיה תעשה על ידי ראש המסלול, ד”ר ברק עקביוב

%d bloggers like this: